LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ARE WE EQUAL? Cases of violence and discrimination against LGBT people in 2011.

Topic - Human Rights / LGBT / Non-Discrimination / Violence
Country - Serbia
Resource Type - Manual / Research
Language - SERBIAN
Year - 2012

Namera autora je da opiše slučajeve
u kojima se vidi nemoć države da
zaštiti jednu od najranjivijih manjina
uz napomenu da je, s obzirom na
okolnosti koje su u daljem tekstu
predstavljene, nemoguće izneti
apsolutno sve slučajeve u nedostatku
poverenja u institucije sa jedne,
i nedostatku sistemskih rešenja za
borbu protiv diskriminacije sa druge
strane.