LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Biti LGBTI Osoba u istočnoj Evropi: Smanjenje nejednakosti i isključenosti i borba protiv homogobije i transfobije kojoj su izložene LGBTI osobe u Bosni i Herzegovini

Topic - Access to Health / Access to Healthcare / Access to Justice / Access to Social Protection / Bullying / Civil Society / Crime / Discrimination / Diversity / Education / Employment / Family / Freedom of Assembly / Gender Identity / Government / Hate Crime / Hate Speech / Homophobia / Human Rights / Intersex / Law / Law Enforcement / Media / Non-Discrimination / Participation / Policy / Political Participation / Politics / Protection / Sexual Orientation / Social Inclusion / Social Protection / Social Services / Society / Transphobia / Violence / Visibility / Youth
Country - Bosnia and Herzegovina
Resource Type - Report
Language - BOSNIAN
Year - 2017

Ovaj izvještaj je dio regionalnog projekta “Biti LGBTI osoba u Istočnoj Evropi” koji implementira UNDP a podržava USAID. Projekak se provodi u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva i u saradnji sa organizacijom LGBTI Equal Rights Association (ERA). U Bosni i Hercegovini izvještaj je nastao u saradnji sa partnerskim organizacijama Sarajevski otvoreni centar i Action Against Aids iz Banja Luke.
Ovaj izvještaj je izrađen uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj izvještaja je isključivo odgovornost autora i ni na koji način ne predstavlja stavove USAID-a, Vlade SAD-a, niti bilo koje druge agencije koja se spominje u ovom izvještaju.
Mišljenja iznesena u ovom izvještaju su isključivo mišljenja autora i ne predstavljaju mišljenja Ujedinjenih nacija (UN), uključujući UNDP, ili države članice UN-a.
Ovaj izvještaj dokumentira prezentacije i rasprave koje su se vodile na okruglom stolu održanom 22.6.2016. godine u Sarajevu. Takođe je održan verifikacijski sastanak 6.12.2016. u Sarajevu kako bi se validirao prijedlog izvještaja, urađen je pregled postojeće literature i dokumentacije, prikupljene su informacije sa terena, urađena dodatna istraživanja, održani službeni sastanci i intervjui sa LGBTI organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva, te relevantnim institucionalnim i drugim akterima uključenim u sam projekat „Biti LGBTI osoba u Istočnoj Evropi“ (BLEE).
Nastajanje ovog izvještaja bilo je moguće zahvaljujući podršci i doprinosu mnogih ljudi i organizacija. Zahvaljujemo im na njihovom dragocjenom doprinosu, tehničkoj podršci i savjetima. Zahvaljujemo se partnerima iz Bosne i Hercegovine kao što su Sarajevski otvoreni centar i Action Against Aids iz Banja Luke i drugim organizacijama civilnog društva kao i raznim državnim i entitetskim institucijama i USAID-u.
UNDP se želi zahvaliti svim učesnicima_ama, facilitatorima_kama i govornicima_ama koji_e su učestvovali_e u navedenim događajima i mapiranju kako bi pružili_e dragocjen doprinos bitan za nastajanje izvještaja kao i na njihovom doprinosu tokom izrade izvještaja.
Autor izvještaja je Saša Gavrić, a izradi izvještaja su doprinjeli istraživač Goran Bubalo i istraživačica Jasmina Čaušević koji su mapirali organizacije civilnog društva i lične priče. Boyan Konstantinov, Ninoslav Mladenović, Armin Sirčo i Mirela GrüntherĐečević takođe su dali svoj doprinos izradi ovog izvještaja. Svjetlana Pavičić je prevela izvještaj na engleski jezik.