LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Annual Report on The Status of Human Rights of LGBTIQ People 2020 – 2021

ERA - Publication - Annual Report on The Status of Human Rights of LGBTIQ People 2020 – 2021
Country - Montenegro
Language - ENGLISH
Year - 2022

Kvalitet života ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori značajno je unaprijeđen, već od samog početka zagovaranja za ljudska prava LGBTI osoba 2003. godine. Ovaj proces se značajno intenzivirao u periodu koji je prethodio usvajanju i implementaciji Strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori 2013-2018, odnosno periodu 2009-2013 , dok je najznačajniji napredak ostvaren u samom periodu implementacije Strategije, za čije je kreiranje inicijativa pokrenuta od strane NVO Juventas. 

Napredak u poštovanju ljudskih prava LGBTI osoba u Crnoj Gori najprije se ogleda u značajno unaprijeđenom zakonodavnom okviru koji obezbjeđuje zaštitu od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i polnih karakteristika, a koji je pozicionirao Crnu Goru kao vodeću zemlju u regionu po pitanju poštovanja ljudskih prava LGBTI osoba, te primjerom svim zemljama Zapadnog Balkana koje su u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. 

Unapređenje zakonodavnog okvira se ogleda u promjenama u Zakonu o zabrani diskriminacije, Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Krivičnom zakoniku, Zakonu o zdravstvenom osiguranju, te Zakonu o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda, kao i usvajanju Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola. Unapređenje pravnog okvira, međutim, nije u potpunosti zaokruženo i usklađeno sa svim međunarodnim obavezama i standardima. Uprkos činjenici da je Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola usvojen 1. jula 2020. godine, LGBTIQ osobe i dalje ne mogu koristiti svoja ljudska prava garantovana datim Zakonom, ali i Ustavom Crne Gore, zbog činjenice da Vlada i Skupština Crne Gore, nijesu do danas uskladili zakonodavni okvir, što podrazumijeva usvajanje izmjena 26 zakona i 14 podzakonskih akata. Ovakva situacija ukazuje na još uvijek nedovoljno jaku političku volju i snažnu opredijeljenost svih donosioca/teljki odluka u Crnoj Gori da prioritizuju ljudska prava svih građana/ki Crne Gore.
2021., kao i 2020. godinu, obilježile su: otežano funkcionisanje tokom pandemije COVID-19 uključujući zdravstvenu i ekonomsku krizu, politička kriza nakon promjene vlasti na parlamentarnim izborima, dugotrajne izborne kampanje usljed nesinhronizovanosti lokalnih izbora, gubljenja institucionalne memorije usljed obezglavljivanja institucija na čelnim mjestima, porast mizoginije, homofobije i transfobije u javnom diskursu, ugrožena održivost nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i promocijom ljudskih prava LGBTI osoba, kasno usvajanje budžeta za 2021. godinu, te nedovoljno sredstava za implementaciju opredijeljeno za nadležna ministarstva, smjena, a zatim i nedostatak ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava, nedostatak jasnog političkog određenja i konsenzusa među političkim akterima u odnosu na EU integracije i vladavinu prava, izostanak prioritizacije ljudskih prava od strane političkih aktera, kao i brojni drugi.