LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Istraživanje prepreka pristupu pravdi

09 Nov

 
Udruženje za jednaka prava LGBTI osoba za Zapadni Balkan i Tursku (ERA) u Srbiji, u saradnji sa Svetskom bankom, trenutno sprovodi istraživanje u cilju boljeg razumevanja prepreka pristupu pravdi sa kojima se suočava lezbejska, gej, biseksualna, transrodna i interseks populacija (LGBTI+) u Srbiji.   
Ovim putem želeli bismo da Vas pozovemo da učestvujete u onlajn anketi i sa nama podelite svoje iskustvo sa pristupom pravdi u Srbiji.
Anketa je na srpskom jeziku, anonimna je i potrebno je oko 20 minuta da se popuni. To možete učiniti putem svog pametnog telefona, iPad-a ili bilo kog računara sa pristupom WiFi mreži. Svi Vaši odgovori će biti tajni i ne postoji mogućnost da budete identifikovani. Vaši lični podaci se neće deliti ni sa kim, a prikupljeni podaci će se koristiti samo u svrhe istraživanja.
Anketi možete pristupiti putem sledećeg linka https://www.surveymonkey.com/r/RJBTVDN  ili skeniranjem QR koda putem kamere na svom pametnom telefonu:
 

Vaše mišljenje nam je izuzetno važno i predstavljaće osnov za kreiranje preporuka nosiocima vlasti u pravcu daljeg osnaživanja LGBTI+ populacije u odnosu prema institucijama pravde u Srbiji, kao i jačanja odgovornosti pravosudnog sistema prema LGBTI+ populaciji u Srbiji. 
 

Country - Serbia